My Profile

Profile Avatar
KelseySoderl
86 Princes Street
Rodhuish, NA Ta24 7wq
United Kingdom
070 0636 5470 https://www.mdsiglobal.com/cpc/
cpc นั้นคืออะไร มาทำความรู้จักกันหลายๆคนที่ทำโฆษณาออนไลน์ อาจจะได้ยินเกี่ยวข้องการลงโฆษณาแบบ cpc cpcนั้นคือแบบอย่างนึงในการลงโฆษณาหลายหลากวิธีเลือกไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างทั้งใน google และ facebook ก็มีรูปแบบการลงโฆษณาแบบ cpc นั้นคือโฆษณาอีกรูปแบบนึงก็คือมีคนคลิกโฆษณาคุณถึงจะเสียรายการจ่ายในการโฆษณาไม่ว่าคนจะเห็นเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าไม่มีคนคลิกโฆษณาก็จะไม่เสียงเงินค่าโฆษณา เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งในการทำโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่นกำหนด cpc ดีเลิศไว้ 5 บาทก็คือว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายต่อคลิกไม่เกิน 5 บาท ถ้ามีคนคลิก 100 คลิกก็จะเสียเงินไม่เกิน 500 บาท นี้เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับcpc ในเบื้องต้นหากให้ความสนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ cpc เพิ่มเติมสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในเริ่มแรก

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.