My Profile

Profile Avatar
LaurieMajor4
Fontenay 26
Kronach, BY 96306
Germany
09261 33 69 74 https://www.mdsiglobal.com/cpm/
cpm คืออะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ cpm cpmนั้นย่อมากจาก cost per impressions เพื่อคนที่ทำธุรกิจการค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางทางเลือกทั้ง google และ facebook อาจได้ยินหรือใช้ได้การลงโฆษณาแบบ cpm การลงโฆษณาแบบ cpm นั้นก็คือการลงโฆษณาแบบเมื่อมีคนเห็นแล้วถึงคิดรายจ่าย เช่นคุณนั้นตั้งการลงโฆษณา 1000 ครั้งเสียค่าใช่จ่าย 50 บาท ก็คือจะมีคนเห็นโฆษณาของคุณ 1000 ครั้งจะทำให้คุณนั้นเสียรายการจ่าย 50 บาทไม่ว่าจะมีคนคลิกโฆษณาของคุณเท่าไหร่ วันนี้เรามีรายละเอียดในเริ่มแรกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ cpm หากให้ความสนใจลองแวะเข้ามาเรามีรายละเอียดมาแนะนำหากให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ cpm คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.