My Profile

Profile Avatar
ReneeIsbell5
Via Agostino Depretis 63
Genova, GE 16010
Italy
0318 5808869 https://www.345health.com/ovarian-cancer/
เรียกได้ว่าเป็นโรคที่เป็นกันทั่วบ้านตลอดเมืองกับมะเร็งแต่มะเร็งที่เป็นกันมากติดหนึ่งในห้าของมะเร็งนั้นก็คือมะเร็งรังไข่เพราะว่าผู้หญิงค่อนข้างมีมากในประเทศจึงไม่แปลกเลยที่มะเร็งรังไข่นั้นจะถือเป็นโรคยอดฮิตที่เป็นกันอย่างมากซึ่งมะเร็งชนิดนี้นั้นจะเกิดขึ้นที่รังไข่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่หรือก็ทั้งสองข้างส่วนปัจจัยและสาเหตุที่เกิดนั้นก็ยังไม่เป็นที่ทราบถนัดชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแต่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงที่มีบุตรแล้วหรือสภาพโอบล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพสักเท่าไรและผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมก็ยิ่งมีความเสี่ยงโอกาสที่จะเป็นมะเร็งรังไข่มากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบกับคนปกติส่วยวิธีป้องกันที่ได้ผลอย่างมากที่สุดก็คือการรับประทานอาหารที่มีสารต่อต้านได้แก่แครอทซึ่งมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถป้องกันสารก่อมะเร็งได้อย่างดีและควรกินอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งมะเขือเทศรวมไปถึงไวน์แดงหรือแม้แต่บร็อคโคลีก็ถือว่าเป็นผักและผลไม้ที่สนับสนุนต้านมะเร็งรังไข่ได้ดีพร้อมด้วย

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.